Πρόγραμμα

10 Μαρτίου, 2023

09:00 – Άνοιγμα του Marathon Expo
18:00 – Κλείσιμο του Marathon Expo
09:00 – Άνοιγμα του Marathon Expo
18:00 – Κλείσιμο του Marathon Expo

11 Μαρτίου, 2023

08:30 – Πρωινό Χαλαρό Τρέξιμο
09:00 – Άνοιγμα του Marathon Expo
16:00 – Παιδικός Αγώνας (Κάστρο της Πάφου)
18:00 – Κλείσιμο του Marathon Expo
08:30 – Πρωινό Χαλαρό Τρέξιμο
09:00 – Άνοιγμα του Marathon Expo
16:00 – Παιδικός Αγώνας (Κάστρο της Πάφου)
18:00 – Κλείσιμο του Marathon Expo

12 Μαρτίου, 2023

06:00 – 06:20 – Οι Μαραθωνοδρόμου θα μεταφερθούν με λεωφορεία στην Εκκίνηση, από τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Κάτω Πάφου.
07:30 – Εκκίνηση Μαραθωνίου από την Πέτρα του Ρωμιού
08:30 – Εκκίνηση Ημι-Μαραθωνίου από το Κάστρο της Πάφου
08:45 – Εκκίνηση Αγώνα 10χλμ από το Κάστρο της Πάφου
09:00 – Εκκίνηση Αγώνα 5χλμ από το Κάστρο της Πάφου
10:00 – Τελετή Απονομής Επάθλων Αγώνων 5χλμ & 10χλμ
10:45 – Τελετή Απονομής Επάθλων Ημι-Μαραθωνίου
12:15 – Τελετή Απονομής Επάθλων Μαραθωνίου
06:00 – 06:20 – Οι Μαραθωνοδρόμου θα μεταφερθούν με λεωφορεία στην Εκκίνηση, από τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Κάτω Πάφου.
07:30 – Εκκίνηση Μαραθωνίου από την Πέτρα του Ρωμιού
08:30 – Εκκίνηση Ημι-Μαραθωνίου από το Κάστρο της Πάφου
08:45 – Εκκίνηση Αγώνα 10χλμ από το Κάστρο της Πάφου
09:00 – Εκκίνηση Αγώνα 5χλμ από το Κάστρο της Πάφου
10:00 – Τελετή Απονομής Επάθλων Αγώνων 5χλμ & 10χλμ
10:45 – Τελετή Απονομής Επάθλων Ημι-Μαραθωνίου
12:15 – Τελετή Απονομής Επάθλων Μαραθωνίου

14 Μαρτίου, 2023

Cyprus Wine Run

08:30 – Μεταφορά με Λεωφορεία από τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Κάτω Πάφου
10:00 – Εκκίνηση του Cyprus Wine Run από το Οινοποιείο "Βασιλικόν"
13:00 – Μεταφορά με Λεωφορεία προς την Πάφο
Wine Run

08:30 – Μεταφορά με Λεωφορεία από τον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων της Κάτω Πάφου
10:00 – Εκκίνηση του Cyprus Wine Run από το Οινοποιείο "Βασιλικόν"
13:00 – Μεταφορά με Λεωφορεία προς την Πάφο
Scroll to Top
marathon logo